Nyhedsbrev 114 februar 2017

<< Nyt fra Lindeballe.dk >>
Nummer 114, 12. februar 2017.

Kommende aktiviteter:
 Informationsmøde vedrørende Karlskov friskole, afholdes torsdag den 23. februar 2017 kl. 16.45 til kl. 18.00 i Karlskov Friskole. Se mere her ….. Indskrivning.
 Generalforsamling i Lindeballe og Omegns Borgerforening, afholdes fredag den 24. februar 2017 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus. Se mere her … LOB Generalforsamling.
 Gospel gudstjeneste, afholdes søndag den 5. marts 2017 kl. 16.00 i Lindeballe Kirke. Se mere her ….. Gospel søndag
 ”Lindeballe mænd laver mad …..”, afholdes fredag den 10. marts 2017 kl. 19.00 til kl. 23.00 i i Lindeballe Forsamlingshus. Mere om dette i næste udgave.
 Foredrag af tidligere chefredaktør, Arne Mariager, afholdes tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.30 til kl. 22.00 i Foreningshuset, Karlskov. Se mere her … Mennesker på vejen
 Tre generalforsamlinger, afholdes torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00 til kl. 22.00 i Foreningshuset Karlskov. Se mere her Karlskov Friskoles Støtteforening … Foreningshuset … Det Grønne område
 Forårsrengøring i Lindeballe og omegn, afholdes lørdag den 1. april 2017 kl. 09.00 til kl. 11.30. Se mere her …. Kaffe og rundstykker på Lindeballe Legeplads.

Værd at vide:
 Driftsaftalen mellem Vejle Kommune (VK) og Lindeballe og Omegns Borgerforening (LOB) vedrørende Lindeballe Forsamlingshus blev evalueret på et møde her i slutningen af januar. Det blev et godt og konstruktivt møde, hvor VK udtrykte meget stor anerkendelse af det kæmpearbejde, der udføres af os ”Lindeballe folk”. Efter en test/prøve periode på TO år, enedes vi NU om en driftsaftale, der rækker FEM år frem ……så en god fremtid for Lindeballe Forsamlingshus ER sikret. Rigtig, rigtig meget er sket siden vi for TRE år siden skrev sådan her i nyhedsbrevet:

Nye initiativer er allerede sat i gang, mere om det på LOB generalforsamlingen.
 ”DEN STORE IDE’”, du kan nå det endnu  se her Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati
 LOB har jo som bekendt 50 års jubilæum her i 2017, der bliver reception og JUBILÆUMSFEST i maj. I den forbindelse EFTERLYSER vi den 1. bestyrelses protokol fra 1967 til 1979, så hvis nogen ved noget hører LOB bestyrelsen gerne fra jer !
 Lindeballe.dk. (LDK) … efter 17 års virke, en afklaring af forsamlingshusets situation (og dermed Net Cafe’en) ønsker vi i Styregruppen for LDK en drøftelse af fremtiden for LDK. Dette har været taget op på et bestyrelsesmøde i LOB, og vil igen blive det på LOB generalforsamlingen. Vi ønsker at høre DIN MENING om det, så lad os høre fra dig  Til inspiration er vedhæftet et klip fra en lille note vedrørende Lindeballe.dk.

NU 153 modtagere af << Nyt fra Lindeballe.dk >>