LDS – Bevillingsudvalg

Følgende er medlemmer i bevillingsudvalget:

Formand:

Bo Hasselstrøm – Generalforsamlingsvalgt
Mailadresse: lbhas@mail.dk

Kontaktperson / sekretær:

Gudmund Nielsen – Generalforsamlingsvalgt
Mailadresse: anna.gudmund.nielsen@mvb.net

Udvalgsmedlemmer:

Leif Søndergaard – Generalforsamlingsvalgt
Mailadresse: baldershaveleif@hotmail.com

Herluf Tang – Repræsentant for Lindeballe & Omegns Borgerforenings bestyrelse
Mailadresse: herluf.tang@gmail.com

Alan Anov – Repræsentant for Lokalråd Vejle Vesteregn
Mailadresse: alan@bjerggaarden.dk