Borgernes Hus Åst

Åst medborgerhus

Historien bag Borgernes Hus.

Åst er et lille landsbysamfund der sammen med Amlund og Gødsbøl består af ca. 60 husstande. Tidligere var der både Brugs, smedje, mejeri og et forsamlingshus. Forsamlingshuset er i dag det eneste borgerne har som samlingssted. Mejeriet blev nedlagt i 1970. Senere var det smedjen, der holdte op med at fungere, da smed Hakon Christensen døde. Brugsen blev nedlagt i 1980. Den sidste uddeler var Knud Johansen, som var uddeler i mere end 30 år.

Forsamlingshusets historie begyndte ca. i 1928, hvor ejeren af Vester Aastgaard Marius Raun skænkede et stykke jord til at bygge et hus på. Initiativtager til at sætte det hele i gang var Enevoldsen, der var gårdejer på Rønhøjgaard. Huset blev bygget af Murermester Danborg. Huset stod klar til indvielse i september 1929, hvor der blev afhold høstfest for aktionærer, familie, karle og piger på gårdene. Gennem årene blev der holdt foredrag og der var gymnastik i huset. Åst borgerforening blev til i 1970, hvor en gruppe borgere og aktionærer fra Aast forsamlingshus blev enige om at danne borgerforeningen,ved at sammenlægge 2 foreninger,´nemlig idrætsforeningen og forsamlingshuset.

31.12.2014 blev Borgernes Hus solgt og er i dag på private hænder.