Borgerforeningens historie

Lindeballe og Omegns Borgerforening. Historie.

Lindeballe og Omegns Borgerforening blev stiftet den 19. maj 1967 som en udløber af sammenlægningen af Ringive og Lindeballe kommuner. Før 1967 havde der været en bestyrelse for forsamlingshuset, som samtidigt tog sig af faste, tilbagevendende arrangementer, som f.eks. høstfest, fastelavn, juletræ m.m., men i forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet at stifte en borgerforening, som udover arrangementer, også skulle fungere som områdets talerør til kommunen.

Den første bestyrelse bestod af Bertel Nielsen, Julius Pedersen, Lars Vibjerg, Erik Jeppesen og Aksel Pedersen. Foreningens oprindelige vedtægter var gældende fra 1967 til 1987, hvor de blev ændret til den nuværende form på en ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 1987. De nuværende vedtægter kan ses under et separat punkt her på hjemmesiden. Gennem årene har borgerforeningen været initiativtager til og (med)arrangør af både tilbagevendende og enkeltstående arrangementer i lokalområdet, som alle har bidraget til at øge den sociale kontakt borgerne imellem, integrere tilflyttere og kort sagt gøre det hyggeligt at bo i Lindeballe og omegn. Udover arrangementer har borgerforeningen gennem alle årene også involveret sig i de tiltag, der ellers vedrører livets gang i et lokalsamfund.

ÆLDREGRUPPEN En særlig afdeling af borgerforeningen blev dannet i 1992, og har netop i 2017 fejret 25 års jubilæum. Der arrangeres bl.a. musik- og sangaftener, der er fælles-spisning med gode, gamle retter, og der besøges seværdigheder på udflugter til et væld af spændende steder. Ældregruppens medlemmer kommer fra Åst, Uhe og Lindeballe, også en del fra Billund og Give. Hele området bindes på den måde sammen, og arrangementerne tiltrækker altid mange mennesker.

 

Eksempler på tilbagevendende arrangementer.

FASTELAVN I mange år blev alle børn inviteret til at møde udklædte og slå katten af tønden. Oprindeligt blev dette arrangement afholdt i den lokale butik, men det blev senere flyttet til forsamlingshuset. I de senere år har man vurderet, at fastelavnsløjerne er overtaget af skolerne, og der har derfor ikke været fastelavnsfest i Lindeballe.

MÆND LAVER MAD Siden 2013 har det været en tradition, at mændene i Lindeballe planlægger og tilbereder en udsøgt middag og inviterer kvinderne til, en for sidstnævnte, afslappende aften i forsamlingshuset i begyndelsen af marts. Børge Larsen er tovholder, og initiativet var vist oprindeligt mændenes stilfærdige imødegåelse af kvindernes internationale kampdag d. 8. marts,

AFFALDSINDSAMLING I samarbejde med Grønt Forum, Vejle Kommune, og Danmarks Naturfredningsforening, bliver der hvert forår i april samlet affald på vejene. Stierne får også et grundigt eftersyn, bl.a. blev der i 2015 bygget en ny bro ved Præsteengsvej,og pælene med markeringspilene er i 2017 erstattet af nye. Også legepladsen bliver gjort klar til forår og sommer.  Man mødes i forsamlingshuset eller på legepladsen til morgenkaffe og rundstykker, og derefter bliver området forskønnet på en formiddag af den flok af effektive deltagere, der altid dukker op.

FORÅRSFEST MED REVY I mange år var det en fast tradition med dilettant i forsamlingshuset hvert forår, selvfølgelig med dygtige, lokale skuespillere og instruktører. Derefter blev dilettant afløst af en fest for at hilse foråret velkomment, kombineret med en underholdende revy, skrevet og spillet af lokale kræfter. Benny Andersens ”Hyldest til Forårssolen” blev et hit i Lindeballe i disse år (og er det i øvrigt stadigvæk). Gennem nogle år blev forårsfesten hvert andet år afholdt i Foreningshuset i Karlskov, hvor Karlskov Amatørteater opførte et skuespil, og der efterfølgende var middag og dans. Lindeballe Borgerforening har været med-arrangør.Gennem de senere år har revy- og skuespil-traditionen stået på stand-by, men måske vågner den op igen.

SANKT HANS Sankt Hans aften har i tidens løb været afholdt forskellige steder i lokalområdet. Først på rideskolen, i samarbejde med rideklubben, hvor der i 1975 var samlet over 400 mennesker til spisning, rideopvisning og dans. Arrangementet blev derefter reduceret noget og blev i de følgende år afholdt ved Carsten og Ingse Lissau, Ellen og Bent på Korsbjerg, Knud og Helle i Nedvad og senest ved Lindeballegård Søerne i Lindeballe, hvor det stadig afholdes. Arrangementet starter med fællesspisning. Gennem de senere år har Mosegårdens Teltudlejning velvilligt stillet telt til rådighed. Derefter tændes bålet, årets båltaler holder sin tale, og de traditionelle midsommersange synges. Tage Hansen har igennem mange år leveret en flot heks til bålet. De St. Hans-aftener, hvor vejret har vist sig fra den smukke side, er folk rykket sammen om bålet indtil ved midnatstide.

HØSTFEST Når høsten er i hus skal der festes, og derfor har der i umindelige tider været afholdt høstfest i landbrugsområdet Lindeballe. Forsamlingshuset er smukt pyntet, der serveres god mad, som siden 2014 er leveret og serveret af Vibeke og hendes firma Surprise.   Mellem retterne er der fællessang, hvor populære høstsange bliver sunget, og herefter er der dans til ud på de små timer. Selv om landbrugserhvervet har ændret sig, og der ikke er så mange folk på gårdene længere, er man i Lindeballe dog enige om, at høstfesten skal bestå og hører sig til i et lille landsogn.

SPIS-SAMMEN AFTENER Over årene er der inviteret til mange uformelle spis-sammen aftener, hvor borgerforeningens bestyrelse laver god hverdagsmad, og alle hygger sig med snak og sang, evt. kombineret med bankospil, folkedans eller andre aktiviteter. I de senere år har netop bankospil været en fast tradition og altid i nærheden af Mortensaften. Lokale sponsorer er altid gavmilde med gratis gevinster. I sidste runde findes vinderen af hovedgevinsten siden 2014, en uges ophold i Casa Karla på Algarvekysten i Portugal, skænket af Birgit Wammen og Karl Andreassen.

SYNG-SAMMEN AFTENER Der er tradition for sang i forsamlingshuset, og borgerne i Lindeballe Sogn er glade for at synge. Derfor er syng-sammen aftenerne populære. Organist Keld Heinsen har flere gange akkompagneret på klaveret. I pausen mellem sangene nydes kaffe, rødvin og ost, eller aftenen begynder med fællesspisning. P.T. er Arne Bredvig  huspianist.

CAFEAFTENER Hyggelige uformelle aftener hvor folk møder op og hygger sig med forskellige aktiviteter og en masse god snak. .

FOREDRAGSAFTENER Gennem tiderne har mange spændende foredragsholdere gæstet Lindeballe Forsamlingshus. Temaerne er kommet vidt omkring med både alvorlige, men også mere underholdende emner. Det er desuden blevet en tradition, at Menighedsrådet og Borgerforeningen hvert andet år samarbejder omkring et sådant arrangement.

UDFLUGTER Både til forskellige lokale seværdigheder, firmaer og historiske steder, såvel som så langt væk som til København til landskamp eller Revy på Dyrehavsbakken. .

HAVEBESØG Gennem snart mange år har der hvert år, enten i maj eller august, været arrangeret havebesøg i en af områdets smukke haver, hvilket tiltrækker mange interesserede. Folk medbringer selv kaffekurv og får en masse god have- og anden snak.

JUL I LINDEBALLE Oprindeligt mødtes man i Butikken lige før jul for at ønske hinanden en glædelig jul. Efter at butikken lukkede, rykkede man til forsamlingshuset, hvor en kreds af borgere  arrangerer en hyggelig aften med sang og musik, julehistorie, gløgg og æbleskiver. Til trods for juletravlhed trækker julehyggen mange mennesker til.

Eksempler på enkeltstående arrangementer.

STAVNSBÅNDSSPILLET I 1988, I anledning af 200-året for stavnsbåndets ophævelse i Danmark, blev der opført et Stavnsbåndsspil i Lindeballe. Stykket handlede om bonden og livet i Lindeballe sogn gennem mere end 200 år (fra fæstebonden til nutidens industrielle landbrug), beskrevet gennem 6 scener (tidsbilleder), alle omhandlende beboerne på Smedegård i Lindeballe. Stykket var skrevet af Gustav Martens, og stykkets prologer var skrevet og blev fremført af Stinne Bunk Nielsen. Projektet kom i stand i samarbejde mellem Lindeballe og Åst Borgerforeninger. Mere end 100 lokale (dvs. ca. hver 6. indbygger i området) medvirkede som aktører eller hjælpere med de mange praktiske ting, så som scene, kulisser, dragter, rekvisitter, maling og ansøgninger om sponsering.. Stykket blev opført i Lindeballe Mølles lagerhal den 23. juni med efterfølgende Sankt Hans fest med spisning, bål og dans. Der var 800 tilskuere til arrangementet. Ugen efter blev stykket ”købt” af DGI og genopført i Vingsted. Overskuddet herfra blev bl.a. brugt til indkøb af klaver til Lindeballe Forsamlingshus.

BEFRIELSESAFTENEN 4. maj, 1995. I anledning af 50-års-dagen for befrielsen i 1945 blev aftenen markeret i Lindeballe Forsamlingshus med taler, fortælling, befrielsessange og selvfølgelig befrielsesbudskabet. Der blev afsluttet med fakkeltog gennem byen og ned til ”Bents sø”.

BALDER I 1996, I forbindelse med kulturåret i 1996, blev musicalen Balder opført på en til lejligheden konstrueret friluftsscene ved Lindeballegård Søerne. Musicalen dykkede ned i den nordiske mytologi, hvorfra der stadigvæk fortælles historier på egnen. Bag projektet stod Åst, Uhe og Lindeballe borgerforeninger. Ideoplæg til musicalen var udarbejdet af Gustav Martens, Sven Leonhard, Monia Pedersen og Connie Nielsen, og manuskriptet var skrevet af Alf Sørensen, der i øvrigt også var instruktør. Musikken var komponeret af Sven Leonhard og sangteksterne var skrevet af Anne Leonhard, Alf Sørensen og Sten Åmand Olesen. Over 150 frivillige lokale deltog i arbejdet med musicalen som aktører, musikanter, korsangere og hjælpere. Musicalen – der i øvrigt blev opført i dejligt sommervejr den 22. og 23. juni – blev en bragende succes med over 800 tilskuere fordelt på de 2 aftener. Der er i øvrigt senere blevet udgivet en CD med de smukke og dramatiske sange fra musicalen,

GRUNDLOVSFEST Den 5. juni 1999, i forbindelse med 150 års jubilæum for Grundlovens indførelse, deltog borgerforeningen sammen med de øvrige lokale foreninger, inkl.. Idrætsforeningen, i et stort arrangement for at markere denne milepæl i Danmarkshistorien.

Jubilæer.

I 1977 afholdt borgerforeningen sit første jubilæum. 10-års-dagen blev bl.a. fejret med underholdning af Wandy Tworek og Elmo Pedersen.  Ved 25-års jubilæet i 1992 blev der arrangeret loppemarked, som fandt sted både inde i forsamlingshuset og udenfor på gårdspladsen. Desuden blev der holdt en reception, og ved aftenfesten var der modevisning ved lokale mannequiner. Her var der bl.a. også et indslag ved Georg Metz.  Den 19. og 20. maj, 2017, bliver 50-års-fødselsdagen markeret ved en reception, hvor der er udstillet gamle fotos, hvoraf nogle også vises på et slide-show. Børnene bliver underholdt af en ballon-mand, og der er et traktement med tapas og kagemand. Ved aftenfesten lørdag bliver der serveret en retro-middag anno 1967, bestående af suppe, steg og is. Lokale borgere har skuet tilbage i tiden og vil give et muntert indslag med gode, gamle historier og minder fra en svunden tid i Lindeballe. Der bliver genhør med sange fra 60’erne, og Højskolesangbogen vil, som sædvanligt i Lindeballe, ligge på bordene. Selvfølgelig vil flagene fra flag-alléen blafre som ved andre festlige lejligheder i landsbyen.

.

Borgerforeningens øvrige engagementer.

LINDEBALLE FORSAMLINGSHUS I tæt samarbejde med bestyreren af forsamlingshuset og Vejle Kommune, som ejer forsamlingshuset, har borgerforeningen igennem alle årene været involveret i det løbende vedligehold, reparationer, anskaffelser, ansættelse af bestyrer, og senest etablering af netcafe. Fra 2015 overtog borgerforeningen driften af huset, og fra 2016 blev den praktiske del varetaget af et forsamlingshus-udvalg, bestående af frivillige og med to repræsentanter fra bestyrelsen. Gennem de seneste år er der endnu en gang gennemført væsentlige forbedringer i huset. I sommeren 2015 blev køkkenet renoveret, delvist med inventar fra Karlskov Forsamlingshus, og med en kæmpe-indsats fra frivillige, således at der i dag er et velfungerende og tidssvarende køkken I 2016 er der købt nye borde og stole, der er sat udendørs belysning op, og omgivelserne omkring huset fremstår velholdte. I  2017 er det planlagt at der lægges nyt plankegulv i den store sal, med et velvilligt tilskud fra Vejle Kommune, med hvem der fra dette år er indgået en fem-årig driftsaftale. Kommunen ejer fortsat huset, men med den store lokale opbakning, fornemmer man, at det reelle ejerskab ligger hos folk i Lindeballe.

 

DEN LOKALE BUTIK Oprindelig var der en brugsforening i Lindeballe. Den fungerede i 99 år, og  var naturligvis altid det lokale samlingspunkt. Da den sidste uddeler holdt, hjalp en kreds af lokale borgere med at passe butikken i ca. et år. Da FDB derefter bekendtgjorde, at de ønskede at lukke butikken helt p.g.a. svigtende salg, blev der stiftet et erhversudvalg under borgerforeningen, der skulle udarbejde en plan for, hvordan man kunne videreføre den lokale butik. Løsningen blev stiftelse af Anpartsselskabet ”Lindeballe Dagligvarebutik”, der tegnede en anpartskapital på ca. 186.000 kr. Denne kapital blev benyttet til at købe bygningerne, som derefter blev lejet ud til en bestyrer, først til Annalise Pedersen, der købte varelageret fra FDB og åbnede ”Lises Butik”. Der blev indrettet café, med moderne it-udstyr og el-orgel, og der var stort engagement og frivillige kræfter omkring butikken. Desværre har det været nødvendigt at lukke købmandsbutikken, og bygningen er solgt. Overskuddet fra salget ligger nu i ”Lindeballe Dagligvarebutiks Støttemidler”, et fond, hvorfra der kan søges til lokale projekter. Fondet administreres af et udvalg under Lindeballe og Omegns Borgerforening.

 

LINDEBALLE.DK En internetcafé med moderne udstyr, som blev etableret i butikken, men siden er flyttet til forsamlingshuset. Den nye net-café blev indviet i 2013, efter at en del af scenen var omdannet til et lyst og venligt lokale, selvfølgelig igen gennem en stor frivillig indsats. Ved hjælp af foldedør og forhæng kan scenen stadigvæk fungere. Der afholdes kurser, åbent-hus net-café og andre arrangementer. Styregruppen for lindeballe.dk driver desuden internetportalen www.lindeballe.dk. Derudover udsender Anna og Gudmund Nielsen med jævne mellemrum ”Nyt fra Lindeballe” til alle, der abonnerer på nyhedsbrevet.

NATURSTIER Oprettelse og genoprettelse af stier i Lindeballe og omegn. Den første, Kulturstien, er indviet 1. maj 2004. 23. juni 2006 blev yderligere to afmærkede stier indviet. Stierne beskrives i foldere, som fås i stander ved legepladsen og kan ses på www.spor.dk Fra gammel tid har disse kirkestier ført gennem smuk natur, og efter genoprettelsen er de igen blevet let-fremkommelige med stenter og markerede ruter.

LEGEPLADSEN I LINDEBALLE En kreds af lokale Lindeballe borgere har i samarbejde med borgerforeningen etableret legepladsen og har flere gange renoveret og fornyet materiellet på legepladsen bagved kirken. En sådan renovering skete senest i sommeren 2014, hvor legepladsen fik en ansigtsløftning, igen ved hjælp af en masse frivillige. Gennem nogle år, har det nu været en tradition, at legepladsen hvert forår bliver set efter og shinet op. Det sker i forbindelse med Affalds-indsamlings-dagen.

( Senest opdateret i maj, 2017 )