Teglovnen

Kirketeglovn

På marken ca. 150 m. vest for Lindeballe Kirke ligger et mærkeligt hus, ja det er faktisk kun et tegltag der dukker op af jorden. Under dette tag gemmer der sig resterne af en af de få teglovne fra middelalderen der har overlevet til vor tid. Teglovnen stammer tilbage fra ca. 1200 hvor den blev bygget for at kunne levere "bagte sten" (teglsten) til opførelsen af Lindeballe Kirke. I teglovnen er ud over "Munkesten" og Tagsten (Munke og Nonner) også brændt specielle sten til brug ved bygningen af hvælvingsribber.

Teglind

På bygningens nordside gemmer der sig en dør der fører direkte ind under taget. Denne overdækning blev opført efter udgravningen af teglovnen i 1915 og er siden restaureret et par gange. Teglindv Umiddelbart indenfor døren er en udsigsplatform hvorfra der er et udmærket overblik over den jordbyggede teglovn. Til venstre på billedet ses resterne af de tre indfyrigsåbninger, hvoraf den midterste bueoverbygning er styrtet sammen.

traptegl

Et blik ned over ovnen, hvor selve brændkammeret måler ca 4 x 4,5 m, viser hvorledes ovnen er bygget ned i jorden. Kun området umiddelbart foran indfyringsåbningerne har været gravet frit. På de tre andre sider har den omliggende jord støttet konstruktionen.

teglmur

Billedet her viser brændkammeret set fra nordøst (indfyringsåbningerne vender direkte mod nord) og viser hvorledes stenene var stillet op til brænding, med fyrkanaler mellem stablerne, således at der løbende kunne fyres under brændingen.

teglsokkel

Her ser vi brændkammeret fra nordvest. Stenstablerne er stillet op som sten fra den sidste brænding stod ved udgravningen i 1915. De oprindelige sten blev anvendt i forbindelse med tilbygningen af tårnet på Lindeballe Kirke i 1924. Før den tid hang kirkeklokken i en stabel på kirkegården øst for kirken.

Billederne, der er optaget i 2002, viser samtidigt at jordfugten giver algevækst på væggene, hvilket ikke er så godt for bevaringen af Teglovnen.