Lokalråd Vejle Vesteregn

LindeballeSkov01apweb

 

LOKALRÅD VEJLE VESTEREGN

fra Tykhøjet til Simmel Mose og fra Billund til Ringive

Formålet med Lokalrådet er: at virke som et samlende led mellem borgere, foreninger og kommune.

Blandt arbejdsområderne er: Kommunens landdistrikstpolitik og præsentation af lokalområdet på landdistriktskonferencen

17.11.27 Vejle Vesteregn oplag

Kontakt til lokalrådet: Formanden: Jens Uth: jens.uth@mvb.net

Se vedtægterne her.