Stier

Lindeballe Kultursti Ved Bredsten Landevej 57, tager Lindeballe Kultursti sit udgangspunkt.

Stien er en afmærket rundtur på ca. 0,8 km. Ruten og kulturstederne er beskrevet i en folder, som findes ved udgangspunktet. Første stop er lindeballe Kirke, en typisk dansk landsbykirke, opført omkring år 1200. Derfra mod vest til resterne af Lindeballe Teglovn, som siges at have leveret stenene til opførelsen af kirken. Via grusvejen langs kirkediget mod syd, fører stien til en lille mindelund over Rasmus Mortensen og Christian Balling, to kulturpersonligheder, der havde deres virke i lindeballe. Ved parkeringspladsen øst for kirken ligger en stor rød bygning omgivet af en have. Det er "den nye skole" der fungerede som skole indtil 1963. senere passeres "den gamle skole". En hvid bygning med gavlen ud mod Åstvej. "Den gamle skole" blev opført i 1834. Lindeballe kultursti er etableret med velvillig støtte og frivilligt arbejde af lokale borgere, Lindeballe menighedsråd, Lindeballe & Omegns Borgerforening, Give Kommune og Vejle Amt samt EU Art. 33. På de privatejede dele af ruten, er det kun tilladt at færdes til fods.

GOD TUR

Sporene ved Lindeballe. En folder beskriver de to afmærkede rundture: En gul på 4,9 km og en rød på 8,8 km. Folderen, findes i de opsatte folderkasser eller den kan downloades her: www.spor.dk Fra udgangspunktet følger sporene Lindeballe Kultursti forbi kirken og ned til stien syd for Præsteengen. Rundturene går gennem dejlig natur med sø, bæk, mark, skov og eng og på sporet er der etableret bænke, hvor man kan tage et hvil og nyde udsigten. Udover at beskrive ruterne, fortæller folderen også om de steder, der passeres og om dyre- og plantelivet. Det centrale stykke af sporene ved Lindeballe er en genetablering af den gamle kirkesti (ca. 3,9 km), som har været brugt i flere hundrede år helt indtil ca. 1960. Denne del begynder ved Lindeballe Kirke og slutter ved Gødsbølskovvej. Sporene ved Lindeballe er etableret ved frivilligt arbejde udført af lokale og ved velvillig indstilling fra de lodsejere, på hvis jorde dele af sporene går. På disse privatejede dele af ruten er det kun tilladt at færdes til fods. Stierne er anlagt med støtte fra "Spor i Landskabet" et samarbejde mellem Amtsrådsforeningen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrugsraadet, Landdistrikternes Fællesråd samt Skov- og Naturstyrelsen.

GOD TUR

broen