Stier

Sporene ved Lindeballe.

Sporene er rundture, som går gennem dejlig natur med sø, bæk, mark, skov og eng. På p-pladsen ved Lindeballe Kirke, hvor sporene tager deres udgangspunkt, findes en gul folderkasse. Folderen beskriver de tre ruter, der er markerede med gule, røde og grønne trekanter på pæle. Der findes desuden en blå rute, kaldet Kulturstien, ligeledes beskrevet i folderen. Endnu en folderkasse findes på Gødsbølskovvej, som passeres, hvis man følger det røde spor. Sporene er etableret ved frivilligt arbejde, udført af lokale, og ved velvillig indstilling fra de berørte lodsejere. ”Sporene ved Lindeballe” er en del af det landsdækkende projekt ”Spor i landskabet”. På de privatejede dele af sporene er det kun tilladt at færdes til fods.

Folderen kan downloades her.