Nyhedsbrev 113 Januar 2017

<< Nyt fra Lindeballe.dk >>
Nummer 113, 9. januar 2017.

Kommende aktiviteter:
 Borgermøde om ”togbroen over Vejle Fjord” , afholdes mandag den 9. januar 2017 kl. 19.00 til kl. 21.00 på Comwell Kellerspark, Børkop. Se mere her … Borgermøde om togbroen
 Årsmøde i Ældregruppen Lindeballe – Åst og Uhe, afholdes tirsdag den 10. januar 2017 kl. 18.30. i Lindeballe Forsamlingshus Se mere her ……. Gule ærter – Musik og dans
 Teater og skolefest, afholdes på Karlskov Friskole torsdag den 12. januar 2017 kl. 18.00 til kl. 22.00. Du kan se mere her …. Teaterstykket CARMEN.
 Årsmøde i Lokalråd Vejle Vesteregn, afholdes mandag den 30. januar 2017 kl. 19.00 til kl. 22.00 i Lindeballe Forsamlingshus. Se mere her ….Årsmøde og “Hærvejs motorvejen”.
 Hovedrengøring i Foreningshuset, afholdes lørdag den 4. februar 2017 kl. 09.00 til kl. 14.00. Se mere her ….. Morgenkaffe, hovedrengøring og frokost
 Gudstjeneste, afholdes søndag den 5. februar 2017 kl. 11.00 i Lindeballe Kirke.
 Vinterfest / jubilæum, afholdes torsdag den 9. februar 2017 kl. 18.30 til kl. 23.00. Se mere her ….. Solæg pølser og underholdning
 Generalforsamling i Lindeballe og Omegns Borgerforening, afholdes fredag den 24. februar 2017 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus. Se mere i vedhæftede ”Indbydelse til generalforsamling”.
 Gospel gudstjeneste, afholdes søndag den 5. marts 2017 kl. 16.00 i Lindeballe Kirke.
 ”Lindeballe mænd laver mad …..”, afholdes fredag den 10. marts 2017 kl. 19.00 til kl. 23.00 i i Lindeballe Forsamlingshus. Mere om dette i næste udgave.
 Foredrag af tidligere chefredaktør, Arne Mariager, afholdes tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.30 til kl. 22.00 i Lindeballe Forsamlingshus. Se mere her … Mennesker på vejen

Værd at vide:
 Driftsaftalen mellem Vejle Kommune og Lindeballe og Omegns Borgerforening vedrørende driften af Lindeballe Forsamlingshus vil blive evalueret på et møde her i slutningen af januar. Vi håber på et godt resultat, ……….så en god fremtid for Lindeballe Forsamlingshus bliver sikret.
 ”DEN STORE IDE’”, Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati i Vejle Kommune giver i forår og sommer 2017 lokalområderne mulighed for at byde ind med gode ideer og færdige projektforslag til større projekter. Udvalget ønsker dermed at støtte det store arbejde der udføres lokalt, med midler der ikke kræver medfinansiering. Send dine ideer til Lokalråd Vejle Vesteregn, så hurtigt som muligt. De vil være behjælpelige med formuleringer og fremsendelse af materiale til Vejle Kommune, der skal have materialet senest den 1. marts 2017. Se mere i vedhæftede dokument.

NU 151 modtagere af << Nyt fra Lindeballe.dk >>