Referat-23-05-2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2018 hos Jytte og Arne. Helle og Henrik fraværende.

  1. Underskrive referat fra sidste møde 04.04.18.

Helle og Henrik mangler at underskrive.

  1. Kommentarer til forårsrengøring.

Fin tilslutning – ikke så meget affald at samle i år, hvilket jo er positivt.

Flot vej med god tilslutning – ca. 30 deltog. Underskud kr. 1.212,25.

Besøg hos Billund Trav 17.05.18 forløb fint med 38 deltagere – hygge med god biksemad og spil på hestene – god stemning og flot fremmøde.

 

  1. Planlægning af havebesøg hos Ragna og Niels Uth.

Onsdag 30.5 kl. 19.00. Mogens henter bænke i forsamlingshuset kl. 18.30. Mogens byder velkommet og Jytte sørger for vingaver til Ragna og Niels.

 

Planlægning af Sct. Hans..

Båltaleremne er uafklaret – Mogens arbejder videre med forskellige emner.

Sidste år var der 76 deltagere til denne aften. Henrik Madsen, Mosegårdens Teltudlejning stiller igen i år telt gratis til rådighed iflg. Mogens. Ligeledes har Mogens aftalt med Tage at Tage igen i år laver heksen til bålet. Gitte afklarer endeligt m.h.t. levering af spareribs. Gitte sørger for hjælpere til klargøring af spareribs. Ligeledes er Gitte tovholder på grøn salat (mindre portion end sidste år) – Der laves kartoffelsalat – Jytte kontakter hjælpere til at kreere kartoffelsalaten samt en pastasalat samt laver aftale med blomsterleverandør. (blomster til bordene). Mogens og Herluf klargør bålet.

Ole sørger for indkøb af øl og vand – 6. ks. Øl – 3. ks Tuborg og 3. ks. Carlsberg, samt 3. ks. Sodavand. Deltagerne medbringer selv service samt kaffe/the som vanligt. Jytte og Ole sørger for kage til kaffen. Gitte sørger for brød, flutes og duge til bordene (papir). Ole sørger for pølser. Jytte finder leverandør af snobrødsdej. Arn e skaffer en spand med optændingsbrændsel

Mogens aftaler nærmere med Mosegårdens Telt m.h.t. tidspunkt for opsætning og ved samme lejlighed hente borde og bænke i forsamlingshuset – Mogens har styr på hjælpere til opsætning m.v..  Jytte sørger for diverse vingaver.

Kuvertprisen er som sidste år – kr. 125,,00.

Det ældste vin bruges først – Jytte sørger for prisskilte til drikkevarer

Vin kr. 100,00 – øl  kr. 15,00 og vand kr. 10.00.

Arne byder velkommen tl aftenen.

  1. Opfølgning og nyt fra udvalg.

Økonomi

Bankindestående pr. 23.05.18:

Borgerforening  kr.  87.174,24

Forsamlingshus  kr.  70.787,42

LDS drift               kr.116.515,23

Lindeballe DK      kr.  26.841,05

 

Lokalråd

Herluf har deltaget i møde vedr. grunden hvor Karlskov Forsamlingshus lå.

Der bliver formentlig etableret P-plads og beplantet – naboerne er indraget i beslutning om grundens anvendelse.

M.h.t. beplantning langs Bredsten  Landvej i Lindeballe er planen at der plantes Lindetræer til efteråret. Der kræves sikkerhedskursus for de involverede – nærmere herom overlades til træudvalget.

Forsamlingshusudvalg

Iflg. Gitte går det godt fremad med renoveringen – slutrengøring er fastsat til 8. juni og i ugen efter kommer der nye gardiner og scenetæppe.

Lindeballe DK

Intet nyt siden sidste møde.

PR

Intet nyt.

Legeplads og stier.

Stier er nyslåede og i fin stand. Mogens sørger for de 8-9 pæle der mangler.

Jytte Søndergaard er med i udvalg der laver ny pjece sammen med Mogens, Jørgen Tang og Tage Hansen.

M.h.t legepladsen undersøges det om der kan opsættes en svævebane.

Birgit Wammen taler med Hans Staunkær om træ til nye bjælker gynge/vippe.

Ny maling flere steder på legepladsen – flere frivillige har meldt sig. Mogens undersøger mulighederne.

Menighedsrådet.

Ole har talt med Thyra Vindbjerg og fået OK til at skrive i den nye pjece at Kirkens toilet må benyttes.

Bevillingsudvalg LDS.

Intet nyt siden sidst.

 

  1. Huske og Ide bank.

TV Syd

Vejle Sygehus

  1. Næste møde
  2. juni mødes vi i forsamlingshuset kl. 19.30 til opfølgning inden Sct. Hans.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag 08.08.18 hos Eigil, Gartnervænget 8, Give kl. 18.30.

Opfølgning på mad til høstfest.

Tema til høstfest: Høstbal i den borgerlige – som vi plejer.

19.08.18 er der legepladsdag – Eigil sørger for invitation i samarbejde med Mogens.

Eigil sørger for invitation til Sct. Hans og aftaler med Mogens.

Evt. mobilepay – Jytte og Arne undersøger mulighederne samt Ole.

Mogens og Eigil undersøger om der findes indkøbslister fra tidl. Arrangementer.(Eigil har ingen fundet).

Ole, Herluf og Eigil mangler at få nøgler til forsamlingshuset. 

Jytte og Eigil