Nyhedsbrev nr. 136 – december 2018

<< Nyt fra Lindeballe.dk >>

 

Nummer 136, 9. december 2018.

Kommende aktiviteter:

 • Julefrokost, afholdes onsdag den 12. december 2018 kl. 18.00 i Lindeballe Forsamlingshus
  Se mere her …… Vejle Vesteregns Folkedansere

 • Fredagscafe’ afholdes fredag den 14. december 2018 kl. 16.00 til kl. 18.00 i Lindeballe Forsamlingshus.
  Se mere her …. Snak om emner, der vedrører vore lokalområder
 • Jul i Lindeballe, afholdes fredag den 21. december 2018 kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus.
  Se mere her ….. Vi ønsker hinanden en God Jul
 • Juleaftens gudstjeneste, afholdes mandag den 24. december 2018 kl. 15.00 i Lindeballe Kirke.
 • Gudstjeneste, afholdes onsdag den 26. december 2018 kl. 10.30 i Lindeballe kirke.
 • Hellig trekongers gudstjeneste, afholdes søndag den 6. januar 2019 kl. 09.30 i Lindeballe Kirke.
 • Årsmøde og gule ærter, afholdes mandag den 14. januar 2019 kl. 18.30 i Lindeballe Forsamlingshus.
  Se mere her ….. Gule ærter, musik og dans
 • Teater, afholdes torsdag den 17. januar 2019 kl. 18.00 i Karlskov Friskole.
 • Hovedrengøring, afholdes lørdag den 2. februar 2019 kl. 09.00 til kl. 13.00 i Forenings huset Karlskov
  Se mere her ….  Morgenkaffe, hovedrengøring og frokost
 • Kyndelmissefest, afholdes lørdag den 2. februar 2019 kl. 17.30 i Lindeballe Forsamlingshus. Se mere
  her …….. Fest menu og dans til Jelling Spillemands Laug
 • Frimesse, afholdes søndag den 3. februar 2019 kl. 11.00 i Lindeballe Kirke.
 • Vinterfest, afholdes mandag den 11. februar 2019 kl. 18.30 i Lindeballe Forsamlingshus. Du kan
  se mere her ….. Solæg, pølser mm. samt musikalsk aften … Bent Junker og datter

Værd at vide:

Styregruppen for Lindeballe.dk har haft en drøftelse af fortid, nutid og fremtid for Net Cafe’en i Lindeballe Forsamlingshus. Drøftelserne er resulteret i en ”Refleksion og anbefaling” der er sendt til bestyrelsen Lindeballe og Omegns Borgerforening. Bestyrelsen støtter anbefalingen og det betyder at:

        Vi nedlægger Net Cafe’en i Lindeballe Forsamlingshus per 31. december 2018.

og

   Vores konklusion er, at vi skal glædes over 18 år med ”Net Cafe’” i Lindeballe, og at det så er slut.

         Du kan læse mere i vedhæftede ”Refleksion og anbefaling”  ….  det giver NYE muligheder J

                                                    

                                                        

                          

                               NU 152  modtagere af  << Nyt fra Lindeballe.dk >>