Nyhedsbrev 116 April 2017

<< Nyt fra Lindeballe.dk >>
Nummer 116, 19. april 2017.

Kommende aktiviteter:
 Fælles spisning, afholdes onsdag den 26. april 2017 kl. 18.30 i Lindeballe Forsamlingshus. Du kan se mere her ….. Sild, deller og kartoffelsalat OG underholdning. HUSK tilmelding !
 Forårsmarked i Karlskov, afholdes lørdag den 29. april 2017 kl. 10.00 til kl. 15.00. Du kan se mere her …. Forårsmarked med kræmmer- og blomstersalg
 Traktor træk, afholdes fredag den 5. maj 2017 kl. 18.00 i Uhe.
 Gudstjeneste, afholdes søndag den 7.maj 2017 kl. 11.00 i Lindeballe Kirke.
 Forårskoncert, afholdes torsdag den 18. maj 2017 kl. 18.00 i Karlskov Friskole.
 50 års Jubilæums reception, Lindeballe og Omegns Borgerforening, afholdes fredag den 19. maj 2017 kl. 16.00 i Lindeballe Forsamlingshus. Se mere her … Lindeballes største kagemand.
 Jubilæums festmiddag LOB, afholdes lørdag den 20. maj 2017 kl.18.00 i Lindeballe Forsamlingshus, se mere her …. Jubilæums festmiddag LOB … reserver aftenen ! Mere om det i næste nummer 
 Gudstjeneste, afholdes søndag den 4.juni 2017 kl. 09.30 i Lindeballe Kirke.
 Gud og knolde, afholdes søndag den 4. juni 2017 kl. 09.30 til kl. 11.30 i Lindeballe Kirke. Du kan se mere her …… Gør kirkegården til en del af din have !
 Aftenudflugt, afholdes onsdag den 7. juni 2017 kl. 18.00 til kl. 21.00 til Baldersbæk plantage ved Hovborg (afgang fra Karlskov kl. 18 i egne biler). Se mere her …. Aftenudflugt
 Hovedrengøring, afholdes lørdag den 10. juni 2017 kl. 09.00 til kl. 14.00 i Karlskov. Se mere her … Morgenkaffe, rengøring og frokost.
 Sankt Hans aften i Lindeballe, afholdes fredag den 23. juni kl. 19.00 ved Lindeballegård søerne. Se mere her …. Sankt Hans aften i Lindeballe.

Værd at vide:
 LOB har jo som bekendt 50 års jubilæum her i 2017, der bliver reception og JUBILÆUMSFEST i maj. I den forbindelse EFTERLYSER vi den 1. bestyrelses protokol fra 1967 til 1979, så hvis nogen ved noget hører LOB bestyrelsen gerne fra jer ! DET gør vi STADIGVÆK !!
 Lindeballe Forsamlingshus Udvalg har i forlængelse af evalueringsmødet med Vejle Kommune tidligere i år arbejdet videre med ”Projekt nyt gulv i forsamlingshuset”. Projektet har et budget på ca. kr. 160.000,-. Vejle Kommune bidrager med kr. 80.000,-. LFU bidrager med en stor indsats af frivillig arbejdskraft … projektet gennemføres i perioden 20. juni 2017 til 10. august 2017 (i den periode er forsamlingshuset LUKKET for udlejninger).

NU 151 modtagere af << Nyt fra Lindeballe.dk >>