Nyhedsbrev 103 marts 2016

<< Nyt fra Lindeballe.dk >>
Nummer 103, 16. marts 2016.
Kommende aktiviteter:
 TRE generalforsamlinger vedrørende Foreningshuset, afholdes onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00
til kl. 22.00. Se mere her …. Støtteforening og her … Foreningshuset og her … Det grønne område
 Generalforsamling i Karlskov Friskole, afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 til kl. 21.00.
Se mere her …. Generalforsamling Karlskov Friskole
 Fed fredag / Forårs opvisning, afholdes fredag den 18. marts 2016 kl. 16.00 til kl. 22.00 i
Forenings huset, Karlskov ….. du kan se mere her … Fed Fredag i Foreningshuset
 Gudstjeneste i Lindeballe Kirke , afholdes søndag den 27. marts 2016 kl. 09.30.
 Aprilbørn har første skoledag i Karlskov Friskole fredag den 1. april 2016 kl. 08.15 til kl. 12.00.
du kan se mere her ….. Aprilbørn har første skoledag.
 Frimesse i Lindeballe Kirke, afholdes søndag den 3. april 2016 kl. 11.00.
 Forårs rengøring i Lindeballe, afholdes søndag den 17. april 2016 kl. 09.00 til kl. 11.30.
Du kan se mere her ….. Forårsrengøring i Lindeballe
 Fællesspisning med musik underholdning, afholdes onsdag den 20. april 2016 kl. 18.30 til
kl. 23.00. Se mere her ….. Sild, deller og kartoffelsalat.
 Konfirmation i Lindeballe Kirke, afholdes søndag den 24. april 2016 kl. 09.30.
 Gudstjeneste i Lindeballe Kirke , afholdes søndag den 1. maj 2016 kl. 09.30.
 Forårskoncert på Karlskov Friskole, afholdes tirsdag den 24. maj 2016 kl. 18.30 til kl. 21.00.
Se mere her … Forårskoncert
 Søndags middag og leg, afholdes på Lindeballe Legeplads søndag den 29. maj 2016 kl. 12.00
til kl. 16.00. Se mere her … En søndag for ALLE !!!
Værd at vide:
 Fremtiden for Lindeballe Forsamlingshus er nu resulteret i en driftsaftale for året 2016.
Der blev på Borgerforeningens generalforsamling informeret mere om aftalen … samt dennes
konsekvenser og muligheder, herunder etablering af et forsamlingshus udvalg. Lindeballe
Forsamlingshus Udvalg (LFU) blev etableret ….. OTTE meldte sig til at deltage, det er rigtig,
rigtig FLOT ! Mere fra udvalget i næste nyhedsbrev.
 Bestyrelsen i Lindeballe og Omegns Borgerforening har efter generalforsamlingen konstitueret
sig med Gudmund Nielsen som formand, Leif Søndergård som næstformand, Jytte Troelsen som
kasserer og Anna Nielsen som sekretær.
 Et spændende nyt projekt er på vej ”Ung Landsbylift” …. Et pilotprojekt, mere i næste nummer .

NU 143 modtagere af << Nyt fra Lindeballe.dk >>