Nedrivning

Nedrivning og byfornyelse i landdistrikterne

Information om byfornyelsespuljen

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati indkalder forslag til bygninger, der kan komme i betragtning til støtte fra nedrivningspuljen i Vejle Kommune. Kun ansøgninger hvor ejeren er medunderskriver vil blive behandlet. Kriterier for prioritering af nedrivningspuljen kan ses . her

Send adresse, et billede og en begrundet ansøgning (Lokalrådet kan hjælpe med ansøgningen) til

Lokalråd Vejle VesterEgn aia@assenbjerg.dk telefon 20408398

Lokalrådet skal have forslag senest den 25. oktober.

Vejle Kommune skal have ansøgningen senest den 4. november 2015 for at komme i betragtning til nedrivning i 2016.