Vinterfest sol æg og pølser m.m

6. februar 2024 - 18:00 - 22:30

Lindeballe

Duoen Dyveke spiller og synger glade viser fra revyer og film
melodier fra 20-30-40 erne.
tilmelding senest den 31. januar.
Frida 26994073 / Jonna 21805139
Pris 150 kr.