Generalforsamling DSI Foreningshuset

29. marts 2023 - 19:00 - 21:30

Give

4 generalforsamlinger på en aften
19.00-20.00 DSI Foreningshuset
20.00-20.30 Støtteforening Karlskov friskole
20.30-21.00 Tusseynglerne i Foreningshuset
21.00-21.30 Det Grønne område