Forårsrengøring i Lindeballe

30. marts 2019 - 9:00 - 11:11

Gadbjerg

Vi mødes på legepladsen til kaffe og rundstykker, hvorefter der samles affald på vejene. Det er et i Grønt Forums “Forårsrengøring” i Vejle Kommune. Ved samme lejlighed ryddes der op på legepladsen og stierne får et eftersyn.

Med venlig hilsen

Lindeballe og Omegns Borgerforening.