Forårsrengøring i Lindeballe og Omegn

17. april 2021 - 9:00 - 12:00

Vi mødes på legepladsen, hvor Lindeballe og Omegns Borgerforening byder på kaffe og rundstykker.

Herefter samler vi affald på vejene i og omkring Lindeballe som led i Grønt Forums affaldsindsamling i Vejle Kommune.

Ved samme lejlighed rydder vi op på legepladsen, og stierne får et eftersyn.