"Forårsrengøring" i Lindeballe og omegn.

23. april 2022 - 9:30 - 23:59

Gadbjerg

Vi mødes på legepladsen, hvor Borgerforeningen byder på kaffe og rundstykker. Herefter samles affald på vejene i og omkring Lindeballe som led i Grønt Forums affaldsindsamling i Vejle Kommune. Ved samme lejlighed rydder vi op på legepladsen, og stierne får et eftersyn. Lokalrådet byder på pizza til frokost.