Forårsrengøring i Lindeballe

25. april 2020 - 9:00 - 12:00

Vi mødes på legepladsen til kaffe og rundstykker, hvorefter der
samles affald på vejene, hvilket er et led i Grønt Forums
”Forårsrengøring” i Vejle Kommune. Ved samme lejlighed ryddes der op på legepladsen og stierne får et eftersyn.

Arrangør: Lindeballe og Omegns Borgerforening.