Forårsrengøring" af Lindeballe og omegn

22. april 2023 - 9:30 - 14:00

Vi mødes på legepladsen, hvor Borgerforeningen byder på kaffe og rundstykker. Herefter samles affald på vejene i og omkring Lindeballe. Ved samme lejlighed rydder vi op på legepladsen, og stierne får et eftersyn. Lokalrådet byder på pizza til frokost.
Tilmelding ikke nødvendig.