Forårsrengøring af Lindeballe og Omegn

20. april 2024 - 9:30 - 13:00

Vi mødes på legepladsen, hvor Borgerforeningen byder på kaffe og rundstykker. Herefter samles affald på vejene i og omkring Lindeballe. Ved samme lejlighed rydder vi op på legepladsen, og stierne får et eftersyn.
Den nye bålplads skal indvies, og vi slutter formiddagen af med lidt mad på bål – og måske en pizza, som vanligt sponseret af Lokalråd Vejle Vesteregn.