Fællessang

10. oktober 2023 - 18:30 - 22:30

Lindeballe

Musikalsk aften med fællessang ,Jacob Thybjerg leder aftenens gang.
Smørrebrød – kaffe og kage.
Tilmelding senest den 2. oktober
Frida26994073 / Jonna 21805139. Pris 150 kr.