Lokalråd Vejle Vesteregn`s årsmøde

3. december 2018 - 19:00 - 21:46

Lindeballe

Efter årsmødet indlæg ved Gerda Haastrup Jørgensen over emnet:
“Lokalområdets udvikling efter evt. ny jernbane og ny motorvej”