Dirty Trail

1. september 2018 - 13:30 - 16:59

Støtteforeningen afholder aktivitetsdag. Først er der cykel sponsorløb, så er der forhindringsløb, Dirty Trail. En rute på 1,4 km med 13-14 forhindringer. Tilmeldings sedler kan hentes i papirform Foreningshus og på Friskolen.

cykelkontrakt 2018 v1
20180627115106840